Uutisia / Nyheter

 • Valtion hankintojen toteutusohjelman avulla sujuvoitettiin valtion hankintaprosesseja

  Valtion hankintojen toteutusohjelman avulla sujuvoitettiin valtion hankintaprosesseja

  Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelman ansiosta valtion hankintaprosessit ovat aiempaa yhdenmukaisempia ja sujuvampia. Tuloksena hankintoja hoidetaan ammattimaisemmin ja edellytykset tiedolla johtamiseen ovat parantuneet. – Hallituskausien yli jatkuneessa Handi-ohjelmassa uudistettiin merkittävästi valtion …
 • Smidigare upphandlingsprocesser tack vare programmet för genomförande av statens upphandlingar

  Smidigare upphandlingsprocesser tack vare programmet för genomförande av statens upphandlingar

  Statens upphandlingsprocesser är enhetligare och smidigare än tidigare tack vare programmet för digitalisering av statens upphandlingar. Upphandlingarna sköts nu ännu mer professionellt och förutsättningarna för kunskapsbaserad ledning har förbättrats. – …
 • Kansallinen hankintastrategia lausuntokierroksella

  Kansallinen hankintastrategia lausuntokierroksella

  Hankinta-Suomen avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton yhteistyönä toteutettavassa Hankinta-Suomi-kehittämisohjelmassa organisaatioiden johto ja hankinta-ammattilaiset ovat työstäneet Suomen ensimmäistä yhteistä kansallista hankintastrategiaa. Strategialuonnos …
 • Hankintatoimen arviointi kirjanpitoyksiköissä

  Hankintatoimen arviointi kirjanpitoyksiköissä

  Hankintatoimen johtamisen tueksi tarvitaan tietoa oman organisaation hankintojen ja hankintatoimen tilasta. Riittävien ja oikeiden tietojen avulla varmistetaan hankintaprosessin tuloksellista, tehokasta ja asiantuntevaa toteutusta. Mahdollisten kehittämiskohteiden tunnistamiseksi vertailutiedot muista organisaatioista ovat …
 • Handi-työpajassa aiheena hankintatoimen tulevaisuus

  Handi-työpajassa aiheena hankintatoimen tulevaisuus

  Handi-ohjelma päättyi maaliskuun lopussa ja valtion hankintatoimen kehittämisen katseet on suunnattu pitkälle horisonttiin. Hankintatoimen seuraavien kehitysaskeleiden suuntaan haettiin inspiraatiota Espoon hankintatoimen uusista toimintamalleista. Huhtikuun Handi-työpajassa kuultiin myös Herkkä-palvelun käyttöönoton etenemisestä …

Uusimmat blogit

 • Hallitse sopimuksiasi, muuten sopimuksesi hallitsevat sinua

  Hallitse sopimuksiasi, muuten sopimuksesi hallitsevat sinua

  Julkinen sektori tekee vuosittain tavara- ja palveluhankintoja noin 35 miljardin euron edestä. Tästä kokonaisuudesta kuntasektori nappaa reilut 30 miljardia ja valtionhallinto loput – puhumme siis erittäin merkittävästä julkisten rahojen käyttökohteesta. …
 • Suorituskyvyn seuranta vauhdittaa hankintatoiminnan kehittämistä

  Suorituskyvyn seuranta vauhdittaa hankintatoiminnan kehittämistä

  Julkisen sektorin toteuttamilla hankinnoilla on huomattava taloudellinen merkitys sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Esimerkiksi McKinseyn vuonna 2017 tekemän tutkimuksen mukaan 3,5 biljoonan dollarin globaali rahoitusvaje olisi mahdollista korjata noin neljässä vuodessa, …
 • Yhdenmukaisempi sopimustenhallinta tukee riskienhallintaa ja parantaa sopimusten laatua

  Yhdenmukaisempi sopimustenhallinta tukee riskienhallintaa ja parantaa sopimusten laatua

  Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelmassa laadittiin vuoden 2016 lopulla esiselvitys sopimushallinnan ja toimittajahallinnan kehittämiseksi. Esiselvityksessä kuvattiin sopimushallinnan ja toimittajahallinnan prosessia erilaisten käyttötapauksien pohjalta, jotta tietojärjestelmää voitiin kehittää. Esiselvityksen perusteella suositeltiin, että: …

Tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia.

Yleistietoa ohjelmasta

Hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma ("Handi") kokoaa yhteen julkisten hankintojen ammattilaiset kehittämään valtion hankintatoimea. Ohjelma on osa "Digitalisoidaan julkiset palvelut" -kärkihankkeita. Ohjelmassa on mukana reilusti yli sata julkisten hankintojen ammattilaista.

Valtion hankintojen digitalisoinnin tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja raportoida hankinnat tehokkaasti, yksinkertaisesti, yhtenäisesti ja läpinäkyvästi.