Ohjelman tulokset

Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma (Handi-ohjelma) kokosi yhteen valtion hankintojen ammattilaiset kehittämään valtion hankintatoimea. Ohjelman ansiosta valtion hankintaprosessit ovat aiempaa yhdenmukaisempia ja sujuvampia. Hankintoja hoidetaan myös aiempaa ammattimaisemmin ja edellytykset tiedolla johtamiseen ovat parantuneet.

Hallituskausien yli jatkuneessa Handi-ohjelmassa uudistettiin merkittävästi valtion hankintatoimea. Ohjelman tulokset ja opit on nyt koottu loppuraporttiin, jota voidaan hyödyntää hankintojen kehittämisessä.

Tutustu Handi-ohjelman loppuraporttiin > 

Valtion hankintojen toteutusohjelma Handi oli käynnissä 23.5.2016–31.3.2020. Ohjelma kokosi yhteen valtion hankintojen ammattilaiset kehittämään hankintatoimea. Ohjelmassa hankintaprosessia kehitettiin kokonaisuudessaan hankintatarpeen tunnistamisesta aina tilaukseen, maksuun ja raportointiin saakka.

Ohjelman johtamisessa kuultiin ahkerasti ohjelman sidosryhmiä useissa eri vaiheissa. Sen tarkoituksena oli tukea innovointia, oppimista ja muutoksen tekemistä. / ohjelmapäällikkö Seija Friman

Ohjelman avulla valtion hankintaprosessia pystyttiin digitalisoimaan ja tehostamaan. Handi-ohjelman tehtävänä oli johtaa kehittämistoimenpiteiden ja toteutusprojektien kokonaisuutta. Ohjelman tuloksena prosesseja ja tietojärjestelmiä onnistuttiin kehittämään, minkä ansiosta automatisaatioaste on aikaisempaa selvästi korkeampi.

Sujuvampaa kilpailuttamista, tilaamista ja laskujenkäsittelyä

  1. Hanki-palvelu: Käyttöön otettiin yhteinen sähköinen kilpailutusjärjestelmä. Sähköinen kilpailutus on johtanut tehokkaampaan, virheettömämpään ja yksinkertaisempaan kilpailutusprosessiin. Työajassa mitattuna arvio prosessisäästöstä yksittäisessä kilpailutuksessa on 10–20 prosenttia.
  2. Viranomaistietojen automaattinen tarkastaminen: Automatisoinnin myötä julkiset kilpailutukset ovat aiempaa yksinkertaisempia ja sujuvampia. Suomi on ensimmäinen EU-maa, joka automatisoi viranomaistietojen tarkastamista hankintojen kilpailutuksessa.
  3. Handi-palvelu: Kaikissa kirjanpitoyksiköissä otettiin käyttöön sähköinen tilausten- ja laskujenkäsittelyjärjestelmä, Handi-palvelu.

Hankintatoimen kehittämistä ovat ohjanneet valtionhallinnon strategiset tavoitteet ja Euroopan unionin (EU) julkisiin hankintoihin kohdistuvan sääntelyn vahvistuminen. Digitalisaation luomat mahdollisuudet sekä tarpeet säästää ja tehostaa hankintatoimen prosessien eri vaiheita antoivat suunnan hankintatoimen kehitykselle.

Julkisten hankintojen kehitystyö jatkuu

Julkisiin hankintoihin käytetään arvion mukaan Suomessa noin 35 miljardia euroa vuosittain. Handi-ohjelman lopputulosten avulla tavoiteltiin 15 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä valtiontaloudessa. Alustavien laskelmien mukaan tavoitteeseen päästiin muun muassa hankintamenettelyjen automatisoinnin ja keskittämisen avulla.

Julkisten hankintojen osalta kehitystyö jatkuu Hankinta-Suomi -toimenpideohjelmassa, jonka avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Julkiset hankinnat ovat merkittävä keino sekä hallitusohjelman että kuntien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kansallinen hankintastrategia julkaistaan syksyllä 2020.