Ohjelman tulokset

Handi-ohjelma kokosi yhteen valtion hankintojen ammattilaiset kehittämään valtion hankintatoimea. Handi-ohjelman avulla hankintaprosessia on saatu tehostettua ja yhdenmukaistettua. Hankintojen ammattimaisuus on lisääntynyt ja edellytykset tiedolla johtamiseen ovat parantuneet.

Handi-ohjelman tehtävänä oli johtaa kehittämistoimenpiteiden ja toteutusprojektien kokonaisuutta. Ohjelman tuloksena prosesseja ja tietojärjestelmiä onnistuttiin kehittämään, jonka ansiosta automatisaatioaste on aikaisempaa selvästi korkeampi. Digitalisoimalla taloushallintoa ja hankintatoimea ohjelman lopputulosten avulla tavoitellaan 15 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä valtiontaloudessa.

Hankintatoimen kehitykselle uusi suunta

Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelman, eli Handi-ohjelman, tavoitteena on ollut uudistaa valtion hankintatoimea. Ohjelman aikana on toteutettu Juha Sipilän hallituksen linjauksia ja säästötavoitteita, jotka kohdistuivat erityisesti hankinnasta maksuun -prosessiin.

Hankintatoimen kehittämistä ovat ohjanneet valtionhallinnon strategiset tavoitteet ja Euroopan unionin (EU) julkisiin hankintoihin kohdistuvan sääntelyn vahvistuminen. Digitalisaation luomat mahdollisuudet sekä tarpeet säästää ja tehostaa hankintatoimen prosessien eri vaiheita ovat antaneet suunnan hankintatoimen kehitykselle.

Ohjelmajohtamisella kohti tavoitteita

Handi-ohjelmaa johdettiin keskitetysti ja koordinoidusti ohjelmajohtamisen keinoin. Ohjelman toteutuksessa käytettiin osallistavia kehittämismenetelmiä, kuten käyttäjä- ja sidosryhmätyöpajoja. Sidosryhmiä kuultiin toteutuksen eri vaiheissa. Ohjelmajohtamisen tehtävänä oli tukea innovaatioita, oppimista ja muutoksia. Ohjelmajohtamisen painopisteenä oli suunnitella tehtäviä, jotka mahdollistavat ohjelman tavoitteiden saavuttamisen. Ohjelmajohtamisen yksi keskeisimmistä sisällöistä oli sidosryhmien hallinta.

Ohjelma jaettiin eri osiin ja hankintojen elinkaariprosessin mukaisiin tehtäväkokonaisuuksiin. Tehtäväkokonaisuudet muodostuivat toimenpiteistä ja projekteista, jotka vastuutettiin organisaatiotasolla toimenpiteen tai projektin omistajalle. Handi-ohjelma asetettiin ajalle 23.5.2016–31.12.2019. Vuoden vaihteessa 2019 ohjelman toimikautta päätettiin jatkaa 31.3.2020 asti.