Handi-ohjelma

Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma uudistaa valtion hankintatoimea. Tuttavallisemmin ohjelma tunnetaan nimellä Handi-ohjelma. Se käynnistettiin vuonna 2016 osana Juha Sipilän hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeita.

Toteutusohjelma tähtää Hankinnasta maksuun -prosessin tehostamiseen. Prosessin tehostamisella tavoitellaan 15 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä valtiontaloudessa.

Digitalisoimalla taloushallintoa ja hankintatoimea voidaan selkeyttää prosesseja, nopeuttaa informaation kulkua, karsia virheitä ja manuaalista työtä, sekä helpottaa raportointia ja tiedon jakamista. Digitalisaatio mahdollistaa erilaisten palveluiden muuttamisen sähköiseen muotoon. Samalla digitalisaatio vauhdittaa uusien innovatiivisten palveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

Hankintatoimen kehittämisen muutosvoimana digitalisaatio

Handi-ohjelma kokoaa yhteen julkisten hankintojen ammattilaiset kehittämään valtion hankintatoimea. Konkreettisten alaprojektien ja yli sadan hankintojen ammattilaisen voimin on saatu näkyviä tuloksia hankintojen kehittämiseen jo ohjelman aikana. Esimerkiksi hankintasuunnitelmien laatiminen ja Hanselin ylläpitämä kilpailutuskalenteri ovat yhtenäistäneet suunnittelua ja tehostaneet hankintojen toteutusta. Tutkihankintoja.fi-palvelu puolestaan tarjoaa kansalaisille ja yrityksille tietoa valtion hankinnoista ja siitä, mihin julkisia varoja käytetään.

Handi-ohjelman omistaa valtiovarainministeriö. Valtiokonttorin vastuulla on ohjelman operatiiviseen toimintaan ja hanketoimistoon kuuluvat tehtävät.

Handi-ohjelma on jatkoa Hanko-hankkeelle, joka päättyi alkuvuodesta 2016. Sen taustalla oli vuonna 2013 toteutettu kartoitus valtion hankintatoimen nykytilasta ja sen perusteella esitetyt valtion hankintatoimea koskevat kehitysehdotukset. Hanko-hanke jaettiin neljään kehittämisalueeseen, jotka koskivat hankintojen ohjausta, suunnittelua, sopimushallintaa, toimittajayhteistyötä ja osaamisen kehittämistä. Hankkeen vetovastuu oli valtiovarainministeriöllä ja Hanselilla.