Handi-ohjelma

Hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelma (“Handi”) kokoaa yhteen julkisten hankintojen ammattilaiset kehittämään valtion hankintatoimea.

Konkreettisten alaprojektien ja yli sadan hankintojen ammattilaisen voimin on jo saatu näkyviä tuloksia hankintojen kehittämiseen.

Valtion hankintojen digitalisoinnin tavoitteena on, että:

  • Valtion hankinnat toteutetaan oikeellisesti tehokkaasti ja taloudellisesti edistäen markkinoiden kilpailua toimittajien välillä.
  • Hankinta on yksinkertaista, yhdenmukaista ja ohjattua. Tilaaminen on helppoa.
  • Hankintoja tarkastellaan päästä päähän -prosessina tarpeen tunnistamisesta ja kilpailutuksesta aina tilaukseen, maksuun ja raportointiin.
  • Hankintojen digitalisointi tukee valtiokokonaisuuden ja yksittäisten virastojen toimintaa sekä tuottaa niille säästöjä.
  • Hankintatoimen automaatioaste on kasvanut ja manuaalityö vähentynyt.
  • Valtion hankintojen työnjako konsernitoimijoiden ja virastotoimijoiden välillä on selkeä ja toimiva.

Handi-ohjelmaa johdetaan Valtiokonttorista valtiovarainministeriön ohjauksessa.

Handi on jatkoa Hanko-hankkeelle, joka päättyi alkuvuonna 2016. Sen taustalla oli vuonna 2013 toteutettu kartoitus valtion hankintatoimen nykytilasta ja sen perusteella esitetyt valtion hankintatoimea koskevat kehitysehdotukset. HANKO-hanke jaettiin neljään kehittämisalueeseen, jotka koskivat hankintojen ohjausta, suunnittelua, sopimushallintaa, toimittajayhteistyötä ja osaamisen kehittämistä. Hankkeen vetovastuu oli valtiovarainministeriöllä ja Hanselilla.