Hyötyjät

Handi-ohjelman tuloksista hyötyvät niin valtio, virastot kuin yksittäiset virkamiehet, toimittajat ja kansalaiset.

Valtion työntekijä saa tarvitsemansa työvälineet ja palvelut valmiina ja voi luottaa siihen, että hankinnat hoidetaan työpaikalla ammattitaitoisesti. Näin hän voi keskittyä omaan varsinaiseen työhönsä, kun hankintoihin liittyvät hallinnolliset tehtävät eivät työllistä tai häiritse työpäiviä.

Toimittajille valtio on luotettava ja houkutteleva sopimuskumppani. Kun valtion käytännöt hankinnoissa ovat yhtenäiset ja turha byrokratia on karsittu pois, yritykset toimittavat mielellään palveluita ja tuotteita valtiolle. Toimittajat saavat ajantasaista tietoa valtion tulevista hankinnoista, ja tarjousten tekeminen on helppoa.

Kansalaiset voivat seurata verorahojen käyttöä läpinäkyvästi ja saavat sujuvia ja toimivia palveluita.

Valtio säästää hankintatoimen digitalisoinnin myötä sata miljoonaa. Automatisointi ja turhan byrokratian karsiminen tehostaa toimintaa, ja hankintojen ja palvelujen johtaminen on yhtenäistä ja selkeää. Houkuttelevana kumppanina valtio saa parhaat tarjoajat sopimuskumppaneikseen.