Ohjausryhmä

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata ohjelman valmistelua ja toteutusta. Ohjaus-ryhmä vastaa siitä, että hallitusohjelmassa asetetut tavoitteet ja linjaukset sekä ministeriryhmän päätökset tulevat huomioon otetuiksi ohjelman valmistelussa ja toteutuksessa. Ohjausryhmä vastaa, että digitalisoinnin periaatteet toteutuvat ohjelman tuotoksissa.

Ohjausryhmä varmistaa edellytykset ohjelman onnistumiselle. Ohjausryhmä vastaa ohjelman projektien ja toimenpiteiden koordinoidun johtamisen onnistumisesta siten, että ohjelmalle asetetut tavoitteet sekä tavoitellut hyödyt ja tuotokset saavutetaan. Ohjausryhmä hyväksyy ohjelman kehittämistoimenpiteiden ja -projektien tuotokset.

Esittelijänä ohjelman ohjausryhmässä toimii ohjelmapäällikkö, joka vastaa ohjelman operatiivisesta johtamisesta ohjelman ohjausryhmän hyväksymän suunnitelman mukaisesti tai yksittäisen kehittämistoimenpiteen tai -projektin osalta ko. kehittämistoimen vastuuhenkilö.

Friman Seija kehittämispäällikkö Valtiokonttori Asiantuntija
Halonen Juha neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Hyytinen Matti hallintojohtaja Maanmittauslaitos Jäsen
Koivurinta Hannu neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Asiantuntija
Lappalainen Helena kehitysjohtaja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Jäsen
Lautiainen Pauliina kehittämispäällikkö Hansel Oy Asiantuntija
Marttila Anna-Maija tietoasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Meltti Tero erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Naumanen Hannu palvelujohtaja Valtori Jäsen
Närvänen Susanna kategoriajohtaja Hansel Oy Jäsen
Olsson Hani kehittämispäällikkö Valtiokonttori Asiantuntija
Pekonen Pauliina neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Asiantuntija
Räikkönen Mia talousjohtaja Verohallinto Jäsen
Siikonen Kati prosessipäällikkö Palkeet Asiantuntija
Sinivuori-Boldt Tarja erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Skog Lasse toimialajohtaja Valtiokonttori Jäsen
Terho Arja neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Asiantuntija
Wasastjerna Jyrki teknologiajohtaja Poliisihallitus Jäsen