Ohjausryhmä

Hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelman, eli Handi-ohjelman, valmistelu ja toteutuksen ohjaaminen on ollut ohjelman ohjausryhmän päätehtävä. Ohjausryhmä on vastannut siitä, että Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa asetetut tavoitteet ja linjaukset sekä ministeriryhmän päätökset on huomioitu ohjelman valmistelussa ja toteutuksessa. Ohjausryhmän tavoitteena on ollut varmistaa edellytykset ohjelman onnistumiselle. Tämä on käytännössä tarkoittanut esimerkiksi digitalisoinnin periaatteiden toteutumista ohjelman tuotoksissa.

Ohjausryhmä on pyrkinyt vastaamaan ohjelman projektien ja toimenpiteiden koordinoidun johtamisen onnistumisesta, jotta ohjelmalle asetetut tavoitteet sekä tavoitellut hyödyt ja tuotokset voitaisiin saavuttaa. Ohjausryhmä on ohjelman eri vaiheissa myös hyväksynyt ohjelman kehittämistoimenpiteiden ja -projektien tuotokset.

Esittelijänä ohjelman ohjausryhmässä toimii ohjelmapäällikkö. Hän vastaa ohjelman operatiivisesta johtamisesta ohjelman ohjausryhmän hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Yksittäisen kehittämistoimenpiteen tai -projektin osalta toimenpiteestä taas vastaa kehittämistoimen vastuuhenkilö.

Friman Seija ohjelmapäällikkö Valtiokonttori Asiantuntija
Halonen Juha neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Jäsen
Hattinen Timo controller valtiovarainministeriö Jäsen
Hyytinen Matti hallintojohtaja Maanmittauslaitos Jäsen
Jortama Heidi projektipäällikkö Valtiokonttori Asiantuntija
Koivurinta Hannu neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Asiantuntija
Lappalainen Helena johtaja, kehitys- ja
ICT-palvelut
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskus
Jäsen
Marttila Anna-Maija tietoasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Meltti Tero finanssineuvos valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Närvänen Susanna kategoriajohtaja Hansel Oy Jäsen
Pekonen Pauliina neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Asiantuntija
Räikkönen Mia talousjohtaja Verohallinto Jäsen
Siikonen Kati hankepäällikkö Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon
palvelukeskus
Asiantuntija
Sinivuori-Boldt Tarja erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Skog Lasse toimialajohtaja Valtiokonttori Jäsen
Terho Arja neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Asiantuntija
Wasastjerna Jyrki teknologiajohtaja Poliisihallitus Jäsen