Tavoitteet

Valtion hankintojen digitalisoinnin tavoitteena on, että valtion hankinnat toteutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa markkinoiden kilpailun takaamista toimittajien välillä. Kun hankinta on yksinkertaista, yhdenmukaista ja ohjattua, ja ilaaminen helppoa, kaikki voittavat. Ohjelman tavoitteena on tehdä digitaalisesta hankintaprosessista sujuvaa ja avointa – tarpeen tunnistamisesta, kilpailutukseen, tilaukseen, maksuun ja raportointiin.

Handi-ohjelman tavoitteena on kasvattaa hankintatoimen automaatioastetta ja vähentää hankintatoimen manuaalityötä. Samalla pyritään kirkastamaan työnjakoa valtion hankintojen  konsernitoimijoiden ja virastotoimijoiden välillä.

Säästöjä ja ostolaskujen automaatiota

  • Toimintatapaa uudistamalla hankintaprosessista saavutetaan 15 miljoonan euron vuosittaiset säästöt vuodesta 2020 eteenpäin.
  • Ostolaskujen käsittelyn automaatiotaso saavuttaa 90 prosenttia vuoden 2020 lopussa.

Digitalisoidun hankintatoimen hyötyjät