Handi-palvelun H-hetki lähestyy

Pääsiäisen jälkeen otetaan aamukampa käyttöön ja lasketaan päiviä ensimmäisten Handi-palvelun pilottien aloitukseen huhtikuun loppupuolella. Handi on iso toimintamallin muutos niin virastoissa kuin Palkeissakin.

Pilotin tehtävä on tuoda asioita näkyväksi, korjattavaksi, todennettavaksi. Siinä saa onnistua, tehdä virheitä, hakea ongelmatilanteisiin ratkaisua ja oppia uusia asioita yksin ja yhdessä joka päivä. Hyvä pilotti antaa paremman lähtökohdan laajemmille käyttöönotoille. Pilotilla on iso tehtävä Handi-palvelun onnistumisessa. Kiitokset jo tässä vaiheessa virastoille, jotka ovat pilottivastuuta ottamassa.

Työn uudistuminen aukeaa keskustellen

Palvelukeskuksessa muutoksella on monta näkökulmaa: työn muutos, ammatillisen osaamisen muutos, asiakkaille tarjottavan palvelun sisältömuutos, muutos asiakaspalvelussa ja työvälineen vaihtuminen. Toistuva sana on muutos. Teemme yhtä palvelukeskushistorian suurinta toimintatapamuutosta taloushallinnossa Handi-palvelun käyttöönoton myötä.

Palkeissa pilotteihin valmistautuminen on ollut asioiden läpikäyntiä niin henkilöstölle, esimiehille kuin johdolle. Näissä keskusteluissa on haettu vastausta siihen mikä muuttuu, miksi muuttuu ja mihin muuttuu.

Palkeissa tehtiin helmikuussa henkilöstön muutosvalmiuskysely. Noin 90 prosenttia vastaajista kokee, että työn uudistuminen on tervetullut asia. Palkeetlaiset ovat valmiita toimimaan uudella tavalla ja ymmärtävät, että muutokset vaikuttavat oman työtehtävän sisältöön.

Yhteistyöllä varmistetaan palvelun laatu

Palkeiden Handi-pilottiryhmä vastaa Handi-palvelun tuottamisesta pilottiasiakkaille ja toimittajille. Heidän rinnalla pilottivaiheessa toimivat asiakkaiden menojen käsittelyn talouspalvelusihteerit varmistamassa laadukkaan muutoksen nykyisestä toimintamallista Handi-malliin. Vahvaa Handi-osaamista syntyy myös projektiryhmässä työskenteleville palkeetlaisille, jotka tukevat virastoja Handin käyttöönotossa ja ovat mukana Handi-palvelujärjestelmän toteutuksessa.

Handin pilottivaiheen resepti on hyvä yhteistyö, uskallus lähteä mukaan työn muutokseen sekä halu oppia ja hallita laajempaa työprosessia.

Kysymällä parempi

Virastoilla on ensi tiistaina 27.3. tärkeä työpaja, jossa puhutaan Handin tulosta virastoon ja nähdään ensimmäiset näkymät tulevasta työvälineestä. Kannustan työpajojen osallistujia tekemään mahdollisimman konkreettisia kysymyksiä, joihin haetaan yhdessä vastauksia. Kun sekä virastossa että palvelukeskuksessa ymmärretään konkreettisesti mitä arki Handin kanssa tarkoittaa, tuo se käyttöönoton alkuvaiheisiin hyvän tuen ja aikaikkuna sujuvaan arkeen on lyhyempi.

Handi-muutoksen jälkeen jokaisella mukana olevalla on oma ammatillinen pääoma kasvanut paljon roolista riippumatta. Lähdetään teemalla ”tekemällä oppii” kohti hyviä pilottipäiviä!

Helena Lappalainen

Helena Lappalainen esittäytyy:

Toimin Palkeissa kehitysjohtajana. Työpöydälläni on upeita valtion talous- ja henkilöstöhallintoon liittyviä kehittämishankkeita, jotka mahdollistavat palveluiden, asiakaspalvelun ja prosessien uudistamisen.

Tavoitteena on Smarthallinto, jossa yhdistyy palvelut, uusi teknologia ja osaaminen.

Helena Twitterissä:  @HelenaLappalain