Hankinta 2020

Handi-ohjelman puitteissa tuotetaan verkkokoulutuksia, jotka julkaistaan valtion yhteisessä digitaalisessa oppimisympäristössä eOppivassa. Koulutukset valmistuivat keväällä 2018 aikana ja ovat avoimia kaikille valtionhallinnossa. Ensisijaisesti koulutukset on suunniteltu hankinta- ja talousasiantuntijoille sekä virastojohdolle.

Handi-palvelun käyttöönottoprojektin yhteydessä koulutus on edellytys käyttäjätunnusten saamiselle.

Hankinta 2020 -niminen verkkokoulutuskokonaisuus sisältää seitsemän osa-aluetta hankintaprosessin osa-alueiden mukaisesti:

  • hankintojen johtaminen osana toiminnan johtamista
  • hankintojen suunnittelu
  • kilpailuttaminen
  • sopimus
  • tilaaminen
  • menojen käsittely ja maksaminen
  • raportointi ja arviointi

Hankinta 2020 -verkkokoulutukset eOppivassa