Mallipohjat ja ohjeet

Handi-ohjelman avulla voimme lisätä  avoimuutta valtionhallinnossa. Virastojen välillä tämä tarkoittaa esimerkiksi toisilta oppimista ja parhaiden käytäntöjen hyödyntämistä. Sen vuoksi keräämme sivustolle myös mallipohjia hankintoihin liittyen. Jatkossa näitä linkitetään verkkokoulutusohjelmaan.

Projektisuunnittelu

Ohjelman puolesta ei vaadita määrämuotoista projektiraportointia. Jokainen projektipäällikkö (useimmiten Handin mujo-vastuuhenkilö) vastaa omasta projektisuunnitelmastaan, joka palautetaan. Projektisuunnitelmasta tulisi täyttää vähintään dian 3 mukaiset tiedot.

Projektisuunnitelmapohja

Viestintä

Kannustamme virastojen edustajia viestimään aktiivisesti työyhteisönsä sisällä sekä jakamaan kokemuksiaan virastojen välillä. Tarjoamme alustan hankintojen digitalisointiin liittyvälle blogikirjoittamiselle. Voit kirjoittaa kerran tai tehdä siitä itsellesi esimerkiksi kuukausittaisen rutiinin. Pikaohjeista huomaat, että tukea on saatavilla – ei siis muuta kuin kirjoittamaan!

Blogikirjoittajan pikaohjeet

Voit myös antaa vinkkejä kirjoittajista, joiden blogeja haluaisit lukea hankintoihin, digitalisaatioon tai muutosjohtamiseen liittyen.

Kirjoittajavinkit, blogitekstit tai ideat blogiaiheiksi voit lähettää osoitteeseen henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi