Työpajat ja tallenteet

Uusimmat työpajatallenteet ja aineistot

Kuukausittain järjestettävät Handi-työpajat nauhoitetaan. Työpajojen tallenteet ja esitysmateriaalit pyrimme julkaisemaan viikon sisällä työpajan pitämisestä. Tältä sivulta löydät vuoden 2019 aikana pidettyjen työpajojen tallenteet.

8.9.2020 Handi-työpaja

Työpajan 8.9.2020 tallenne

12.6.2020 Handi-työpaja

Kesäkuun Handi-työpajassa tutustuttiin juuri julkaistuun Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelman -loppuraporttiin. Ohjelman aikana kaikissa kirjanpitoyksiköissä käyttöön otettu Handi-palvelu on lisännyt sopimuskohdistuksen käyttöä merkittävästi. Tilaamisen toiminnallisuuksien ja käyttäjäkokemuksen kehittäminen on puolestaan tunnistettu tärkeäksi kohteeksi Handi-palvelun jatkokehittämisessä. Julkisten hankintojen osalta kehitystyö jatkuu Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmassa, jonka avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä.

Työpajan 12.5.2020  tallenne

19.5.2020 Handi-työpaja

Toukokuun Handi-työpajassa tutustuttiin sopimushallintaan ja jaettiin sopimuskohdistuksen hyviä käytäntöjä. Työpajassa syvennyttiin myös pohtimaan hankintatoimen arviointia. Sen tarkoituksena on tuottaa tietoa hankinnoista ja hankintatoimen tilasta, jotta tulevaisuudessa voitaisiin tehdä parempia päätöksiä, jotka perustuvat tietoon. Tiedolla johtamisen avulla hankintaprosessien tuloksellisuutta ja tehokkuutta voidaan kasvattaa.

Työpajan 19.5.2020 tallenne

28.4.2020 Handi-työpaja

Handi-ohjelma päättyi maaliskuun lopussa ja valtion hankintatoimen kehittämisen katseet on suunnattu pitkälle horisonttiin. Hankintatoimen seuraavien kehitysaskeleiden suuntaan haettiin inspiraatiota Espoon hankintatoimen uusista toimintamalleista. Työpajassa kuultiin Herkkä-palvelun käyttöönoton etenemisestä ja tutustuttiin Hätäkeskuslaitoksen käyttökokemuksiin Handi-palvelusta

Työpajan 28.4.2020 tallenne

17.12.2019 Handi-työpaja

Joulukuun Handi-työpajassa tutustuttiin Hilma-uudistukseen ja käsiteltiin tammikuun puolivälissä alkavia muutosjohtamisen tapaamisia. Virastokierroksenakin tunnettujen tapaamisten tarkoituksena on varmistaa toimintamallimuutoksen jatkuvuus valtion virastoissa ja hankintatoimen ammattilaisten työtavoissa. Työpajan lopussa hankintatoimen asiantuntijat ideoivat suuntaviivoja ohjelman jälkeisille yhteisille työtavoille.

Työpajan 17.12.2019 tallenne

25.11.2019 Handi-työpaja

Marraskuun Handi-työpajassa kuultiin Poliisihallituksen esimerkki hankintatoimen kehittämisestä ja keskittämispyrkimyksistä. Työpajassa saatiin myös nopea perehdytys uusiin Handi-palvelun keskeisten toimintojen prosessikuvauksiin. Lisäksi pohdittiin tarpeita sopimushallinnalle.

Työpajan 25.11.2019 tallenne

21.10.2019 Handi-työpaja

Lokakuun Handi-työpajan käynnistyi LOGY ry:n esittelyllä ja Vantaan kaupungin hankintatoimeen tutustumisella. LOGY ry:n toimintaa esittelivät Vantaan kaupungin hankintajohtaja Tiina Ekholm sekä kategoriajohtaja Susanna Närvänen Hansel Oyj:stä. Vantaan kaupungin hankintatoimea koskevassa puheenvuorossaan Ekholm avasi kuulijoille Vantaan kaupungin hankintojen valmistelun prosessia sekä sitä miten vastuullisuus huomioidaan hankinnoissa Vantaalla. Lisäksi työpajassa kuultiin EU:n komission osaamisen arvioinnin kehikosta. Tarja Sinivuori-Boldt korosti puheenvuodossaan, että työ on vielä kesken ja kehikon kehittämistä paremmin kansallista tarvetta vastaavaksi tullaan vielä tarkastelemaan.

Työpajan 21.10.2019 tallenne

Aikaisemmat työpajat

19.9.2019 Handi-työpaja

Työpajan 19.9.2019 tallenne

21.8.2019 Handi-työpaja

Työpajan 21.8.2019 tallenne

11.6.2019 Handi-työpaja

Työpajan 21.5.2019 tallenne

21.5.2019 Handi-työpaja

Työpajan 21.5.2019 tallenne

25.4.2019 Handi-työpaja

Työpajan 25.4.2019 tallenne

26.3.2019 Handi-työpaja

Työpajan 26.3.2019 tallenne

11.2.2019 Handi-työpaja

Työpajan tietoiskujen tallenteet:
Yhteistyön voima valtion hankinnoissa, Seija Friman, Valtiokonttori
Valtion yhteiset palvelut, Pauliina Pekonen, Valtiovarainministeriö
Hankintatoimi palveluna, Anne Sores, Hansel
Vinkit Handi-palvelun käyttöönottoon, Kati Siikonen, Palkeet
Hankintatoimen palvelut, Carl-Johan Nordberg, HAUS
Valtorin tietoisku, Pietari Säily

Seuraavat työpajat

Ei tulevia tapahtumia.