Ohjausryhmässä kattava tilannekatsaus

Hankintojen digitalisoinnin ohjausryhmässä kokoontui perjantaina 19.1.2018 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Asialistalla oli mm. edellisen vuoden palautteita sekä tämän vuoden suunnittelua.

Jokaisessa ohjausryhmässä käsitellään Handi-palvelun käyttöönottoa tietoturvan näkökulmasta. Erillinen tietoturvaryhmä raportoi työnsä etenemisestä ohjausryhmälle. Tulossa on mm. johdon työpaja ja tekninen työpaja Amazonin ja SoftCon edustajien kanssa.

Handilaisten kohtaamiset pidettyjä

Tyytyväisyyskyselyssä handilaiset arvioivat syksyn työpajojen toteutuksen hyväksi. Konkretiaa toivotaan edelleen erityisesti Handi-palvelun käyttöönoton suhteen. Seuraava askel konkretiassa otettiinkin jälleen eilen, kun Handi-palvelun käyttöönottoaikataulu julkaistiin.

Loppuvuoden aikana toteutetut hallinnonalatilaisuudet olivat nekin erittäin tarpeellisia kohtaamisia. Niissä korostui virastojen erilaisuus: Toisille toimintamallimuutos on melko pieni, jolloin projekti näyttäytyy järjestelmän käyttöönottona. Toisessa ääripäässä on isoja johtamisen muutoksia, joita voi olla vaikea hahmottaa. Kaikissa organisaatioissa on kuitenkin lähdetty liikkeelle.

Uusia ja päättyneitä projekteja

Hilma.fi-hankintailmoituskanava uudistuu. Hilma 2.0 -hanke tulee osaksi Handin ohjelmaseurantaa. Tavoitteena on, että uusi palvelu on käytössä vuoden 2019 lopussa. Hilma-uudistus on yksi toimittajayhteistyöhön merkittävistä vaikuttavista projekteista.

Liikekirjanpidon tilikartan uudistus todettiin toteutetuksi tehtyjen raporttien perusteella. Ohjausryhmä halusi erityisesti kiittää valtiokonttorilaisia hyvin tehdystä työstä. Vaikka toimintakokonaisuus todettiin päätetyksi, esimerkiksi seurantakohdemallia kehitetään toki edelleen.

Hankinta 2020 -verkkokoulutuskokonaisuuden suunnitelma esiteltiin ohjausryhmälle. Ensimmäinen versio koulutuksesta julkaistaan maaliskuussa, ja sitä täydennetään kevään aikana.

Ohjausryhmälle esiteltiin myös päivitetyt viestintäaineistot: yleisesitys, diapohja sekä Handi-animaatio.

Seuraava ohjausryhmän kokous on 12. helmikuuta.