Osallistujat

Handi-ohjelmassa on mukana virastot kaikilta hallinnonaloilta. Toimintatapamuutosta tuetaan myös sparrausverkostoissa, jotka käynnistyvät limittäin seuraavan suunnitelman mukaisesti. Tapaamisia koordinoi Marianne Savinen (marianne.savinen@vm.fi). Aloitus ja lopetus on valtiovarainministeriön / Valtiokonttorin tiloissa.  Muut tilaisuudet isännöi joku osallistujista.

Alustamme teemaan ja pyydämme statusta ennen jokaista tapaamista.

Ryhmä 1

Verkostotapaamisten vetäjänä Seija Friman
Ensimmäinen verkostotapaaminen Q4/2017

 • Poliisihallitus
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Valtiokonttori
 • Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
 • Verohallinto

Ryhmä 2

Verkostotapaamisten vetäjänä Tero Meltti
Ensimmäinen verkostotapaaminen Q4/2017

 • Geologian tutkimuskeskus
 • Ilmatieteen laitos
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
 • Puolustushallinnon rakennuslaitos
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Tulli

Ryhmä 3

Verkostotapaamisten vetäjänä Kati Siikonen
Ensimmäinen verkostotapaaminen Q4/2017

 • Hätäkeskuslaitos
 • Oikeusrekisterikeskus
 • Pelastusopisto
 • Puolustusvoimat
 • Rajavartiolaitos
 • Suojelupoliisi
 • Poliisihallitus

Ryhmä 4a

Verkostotapaamisten vetäjänä Pauliina Lautiainen
Ensimmäinen verkostotapaaminen Q1/2018

 • Luonnonvarakeskus
 • Maanmittauslaitos
 • Syyttäjälaitos
 • Suomen ympäristökeskus
 • Säteilyturvakeskus
 • Tilastokeskus

Ryhmä 4b

Verkostotapaamisten vetäjänä Seija Friman
Ensimmäinen verkostotapaaminen huhtikuussa 2018

 • Maahanmuuttovirasto
 • Museovirasto
 • Opetushallitus
 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Suomen Akatemia

Ryhmä 5a

Verkostotapaamisten vetäjänä Seija Friman
Ensimmäinen verkostotapaaminen maaliskuussa 2018

 • Elintarviketurvallisuusvirasto
 • Itä-Suomen aluehallintovirasto
 • Maaseutuvirasto
 • Ulosottolaitos
 • Liikenteen turvallisuusvirasto
 • Viestintävirasto
 • Väestörekisterikeskus

Ryhmä 5b

Verkostotapaamisten vetäjänä Tero Meltti
Ensimmäinen verkostotapaaminen maaliskuussa 2018

 • Business Finland
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • Liikennevirasto
 • Oikeusapu ja velkaneuvonta
 • Senaatti-kiinteistöt
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
 • Tuomioistuinvirasto

Ryhmä 6

Verkostotapaamisten vetäjänä Pauliina Lautiainen
Ensimmäinen verkostotapaaminen elokuussa 2018

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Puolustusministeriö
 • Sisäministeriö
 • Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Oikeusministeriö
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Ulkoasiainministeriö
 • Valtioneuvoston kanslia
 • Valtiovarainministeriö
 • Ympäristöministeriö

Ryhmä 7

Verkostotapaamisten vetäjänä Seija Friman
Ensimmäinen verkostotapaaminen elokuussa 2018

 • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
 • Eduskunnan kanslia
 • Energiavirasto
 • Kansallisarkisto
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Rahoitusvakausvirasto
 • Suomenlinnan hoitokunta
 • Tasavallan presidentin kanslia
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
 • Ulkopoliittinen instituutti
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
 • Valtiontalouden tarkastusvirasto
 • Valtion eläkerahasto
 • Palosuojelurahasto