Tero Meltti

Valtion hankinnat digitalisoitiin – mitä seuraavaksi?

Finanssineuvos Tero Meltti muistuttaa, että julkisten hankintojen kehittäminen jatkuu myös Handi-ohjelman päättymisen jälkeen.

Valtion hankintojen digitalisoinnin -toteutusohjelma (Handi) kokosi yhteen julkisten hankintojen ammattilaiset kehittämään valtion hankintatoimea. Virstanpylväitä on saavutettu, mutta työ julkisten hankintojen kehittämiseksi jatkuu.

Handi-ohjelman tavoitteena oli uudistaa valtion hankintatoimi vuoden 2019 loppuun mennessä. Handi-ohjelmassa koko hankintaprosessi oli määrä yhtenäistää hankintojen suunnittelusta maksatukseen asti. Myös valtionhallinnon sisäisiä prosesseja haluttiin vähentää ja automatisoida merkittävästi.

Tavoitteet olivat kunnianhimoiset, ja kalenteriaikaa oli käytössä vain vajaa neljä vuotta. Mikä on muuttunut valtion hankintatoimessa vuodesta 2016? Saimmeko aikaiseksi tavoiteltuja muutoksia? Finanssineuvos Tero Meltti tiivistää valtiovarainministeriön julkaisemassa kolumnissa Handi-ohjelman tärkeimpiä saavutuksia.

Lue kolumni valtiovarainministeriön verkkosivuilta.

 

Time Planning Suunnittelu

Ohje hankintojen suunnitteluun

Valtiolla hankintojen on perustuttava huolelliseen suunnitteluun. Hankintojen suunnittelu -ohjeessa määritellään ohjeet ja perusteet valtion virastojen ja laitosten hankintojen suunnittelulle sekä aikataululle. Ohje on osa hankintatoimen digitalisointia.

Ensimmäisen kerran virastoilta pyydettiin hankintasuunnitelmia vuoden 2016 lopussa siten, että pyydettiin ilmoittamaan vuoden 2017 aikana tehtävät hankinnat. Hankintasuunnittelun ohjeistusta on sittemmin vuosittain korjattu ja tarkistettu. Pieniä korjauksia on tehty myös hankintasuunnitelmien perusteella laadittavaan valtion kilpailutuskalenteriin, joka löytyy Hansel Oy:n www-sivuilta.

Muutoksia toimintatapoihin ja suunnitteluun

Tavoitteena on, että 12. syyskuuta 2019 annetulla ohjeistuksella toimittaisiin vuoden 2020 suunnittelusta eteenpäin. Ohjetta korjataan ja päivitetään ainoastaan tarvittaessa. Edelliseen vuoteen nähden ohjeistus ei ole merkittävästi muuttunut, mutta toimintatapaan ja suunnittelun aikataulutukseen on tehty muutoksia.

Tarkoituksena on, että ne virastot, joilla ei ole muuta omaa hankintojen suunnittelujärjestelmää voivat edelleen hyödyntää luotuja hankintasuunnittelun malleja ja Hansel Oy:n sivuilta löytyvää excel-pohjaa. Aikataulun osalta tavoitteena on, että hankintasuunnitelmat päivitettäisiin suunnittelun kohteena olevan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

Kilpailutuskalenteri ajan tasalla

Kilpailutuskalenterin kannalta on olennaista, että siellä olevat tiedot ovat ajan tasalla. Virastojen toivotaankin jatkossa päivittävän hankintasuunnitelmaa myös juoksevasti siten, että uusien hankintojen varmistuessa tieto niistä kirjattaisiin hankintasuunnitelmaan ja sitä kautta valtion yhteiseen kilpailutuskalenteriin.

Tutustu ohjeeseen