man-791049_1920

Hankintatoimen kehittäminen siirtyy valtiolla.fi-sivustolle

Hankintatoimen digitalisoinnin toteutusohjelman aikainen handi.fi-sivusto poistuu käytöstä vuoden 2020 lopussa. Julkisten hankintojen kehitystyö jatkuu ja hankintatoimen ajankohtaisia kuulumisia pääsee jatkossa seuraamaan valtiolla.fi-sivustolla. Siellä tullaan julkaisemaan artikkeleita ja blogeja hankintatoimen kehittämisen teemoista.

Julkisiin hankintoihin käytettävät rahamäärät ovat suuria ja vastuu rahan käytöstä on painava. Lokakuussa alkaa Vastuulliset hankinnat -blogisarja, joka pitää sisällään juttuja hankintatoimen näkymistä, haasteista ja visiosta. Lisäksi Handi-työpajat tunnetaan jatkossa nimellä Sujuvat hankinnattyöpajoja hankintatoimen kehittämisestä.

Syksyn ensimmäisessä työpajassa aiheena oli tilausten vastaanottaminen. Lokakuussa katseet suunnataan Suomen kansalliseen julkisten hankintojen strategiaan ja työstetään yhdessä suunnitelmia, joiden kautta strategia saadaan jalkautettua hankintatoimen kentälle. Loppuvuoden aikana tullaan tutustumaan muun muassa hankintojen tiedolla johtamiseen. Työpajoissa on puheenvuorojen lisäksi myös yhteistä työskentelyä aihealueen teemaan liittyen.

Työpajojen tarkemmat sisällöt julkaistaan lähempänä tapahtumia ja sisältöihin pääset tutustumaan osoitteessa valtiolla.fi/teema/hankinnat. Mikäli sinulla on toiveita käsiteltäviksi teemoiksi tai haluat lisätietoa jostain hankintoihin liittyvästä asiasta, niin vinkkaa siitä meille. Katsotaan yhdessä, miten voisimme asiaa käsitellä työpajojen yhteydessä.

Tiimerin Handi-työtila kaikkien virastojen käyttöön jatkaa toimintaansa konsernitoimijoiden yhteistyön alustana. Jos sinulta puuttuu käyttöoikeudet työtilaan, voit pyytää niitä Palkeista.

Mikä muuttuu?

  • Hankintatoimen kehittämisen julkisten sisältöjen uusi kotipaikka on valtiolla.fi/teema/hankinnat
  • Handi-työpajat tunnetaan jatkossa nimellä Sujuvat hankinnat 
  • Handi-ohjelman Twitter jatkaa toimintaansa tunnuksella @valtiohankkii

Tavoitteena lisätä julkisten hankintojen vaikuttavuutta

Handi-ohjelman lopputulosten avulla tavoiteltiin 15 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä valtiontaloudessa. Alustavien laskelmien mukaan merkittävä määrä säästöjä saatiin aikaiseksi hankintaprosessin eri osa-alueiden automatisoinneilla, ja toimintojen keskittämisellä.

Julkisten hankintojen osalta kehitystyö jatkuu Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmassa, jonka tavoitteena on edistää julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Julkiset hankinnat ovat merkittävä keino sekä hallitusohjelman että kuntien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteet liittyvät muun muassa ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen, innovaatioiden edistämiseen, strategisen johtamisen ja tietojohtamisen kehittämiseen, hankintaosaamisen ja -kyvykkyyksien kehittämiseen, markkinoiden toimivuuden parantamiseen.

Julkiset hankinnat ovat merkittävä keino sekä hallitusohjelman että kuntien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kansallinen julkisten hankintojen strategia 2020 julkaistiin syyskuussa.

Hannkintatoimen kehittäminen valtiolla.fi-sivustolla >

Kuvassa mies tutkii tilastokuvia.

Hankintatoimen arviointi kirjanpitoyksiköissä

Hankintatoimen johtamisen tueksi tarvitaan tietoa oman organisaation hankintojen ja hankintatoimen tilasta. Riittävien ja oikeiden tietojen avulla varmistetaan hankintaprosessin tuloksellista, tehokasta ja asiantuntevaa toteutusta. Mahdollisten kehittämiskohteiden tunnistamiseksi vertailutiedot muista organisaatioista ovat tarpeellisia. Hankintojen tiedolla johtamisen edellytysten parantamiseksi on päätetty ryhtyä keräämään tietoa olennaisimmista kohteista oheisen hankintatoimen arvioinnin avulla. Arviointi on tarkoitettu vastattavaksi kaikissa kirjanpitoyksiköissä ja se tulee kohdistaa nykyhetkeen.

Kirjanpitoyksikkö vastaa jokaiseen kysymykseen omasta näkökulmastaan. Vastauksista julkaistaan yhteenvetotietoja valtiohallinnon tasolla ja kukin kirjanpitoyksikkö saa käyttöönsä omat vastauksensa. Vertailutietoja eri kirjanpitoyksiköiden välillä julkaistaan vain siinä tapauksessa, että siihen on kaikkien osapuolten suostumus.

Hankintatoimen arviointi ja arviointiin vastaaminen on aiheena Handi-työpajassa tiistaina 19.5.2020.

Lisätietoa arvioinnista ja siihen vastaamisesta saa osoitteesta hankintatoimi@valtiokonttori.fi.