Hankintadata

Ajantasaista tietoa kansalaisille ja yrityksille, läpinäkyvästi

4.9. 2017 avatun Tutkihankintoja.fi-palvelun avulla kansalaiset ja yritykset saavat tietoa valtion hankinnoista. Kansalainen saa tietoa siitä, mitä valtio hankkii ja mihin julkisia varoja käytetään. Palvelun tavoitteena on hallinnon läpinäkyvyyden lisääminen ja valtion hankintatoimen kehittäminen. Samalla yrityksille tarjotaan arvokasta markkinatietoa.

Palvelun avulla voi tarkastella ja analysoida hankintoja eri näkökulmista.  Avautumishetkellä palvelussa on julkaistu valtion hankinnat vuoden 2016 alusta alkaen, yhteensä yli kuuden miljardin edestä. Tiedot kerätään ostolaskuilta, ja jatkossa palvelu päivittyy lähes reaaliaikaisesti.

Palvelun tietosisältö on visualisoitu helposti ymmärrettävään muotoon. Sisältö julkaistaan myös ns. raakadatana Avoindata.fi-sivustolla.

Hankintadata saatavilla myös virastojen omassa palvelussa

Kaikille avointa Tutkihankintoja.fi-palvelua edelsi Valtion hankintadatapalvelu, joka avautui keväällä 2017. Palvelu on suunnattu valtion budjettitalouden piiriin kuuluvien organisaatioiden (ministeriöt sekä muut valtion eri hallinnonaloilla toimivat virastot ja laitokset) hankinta-asiantuntijoille ja johdolle. Hankintadatapalvelu helpottaa virastojen hankintojen analysointia ja suunnittelua, sekä mahdollistaa eri virastojen hankintadatan vertailun. Hankintadatapalvelun ansiosta tietoja hankintojen kustannuksista, toimittajista ja puitesopimusten käytöstä voi tarkastella ajantasaisesti yhdestä ohjelmasta.

Valtion hankintadatapalvelun tietosisällöt poikkeavat jonkin verran Tutkihankintoja.fi:stä. Valtion sisäisen palvelun tietoa kerätään useasta eri lähteestä: virastojen ostolaskuilta, Valtiokonttorin Netra-raportointipalvelusta ja Hanselin yhteishankintaraportoinnista. Hanselin yhteishankinnat päivittyvät palveluun toimittajien raportointisyklin mukaisesti. Tietyn kuukauden yhteishankintojen raportointi on valmis seuraavan kuukauden puolivälin aikoihin.

Molempia palveluita ylläpitää Hansel, joka myös myöntää Valtion hankintadatapalvelun käyttöön tarvittavat oikeudet. Käyttöoikeudet annetaan niille budjettitalouden piirissä työskenteleville henkilöille, jotka työnkuvansa puolesta hyötyvät valtion hankintatiedoista.

Yksittäisiä ostolaskuja ja niiden sisältämiä rivikohtaisia tietoja ei julkaista. Hankintojen arvo julkaistaan ilman arvonlisäveroa.

 

Avoin ja demokraattinen hallinto on hieno juttu.
- Kirsi Koivusaari, projektipäällikkö

Tulevia tapahtumia

Ei tulevia tapahtumia.