Hankintatoimi palveluna

Projektissa on tuotteistettu hankintatoimen kokonaispalvelu, joka on suunniteltu erityisesti sellaisten virastojen tarpeisiin, joilla ei ole riittävästi osaamista tai resursseja hankintatoimen eri tehtäviin.
Kokonaispalvelun sisältö suunnitellaan viraston tarpeiden mukaan. Tällä hetkellä on tunnistettu palvelutarpeita seuraavissa tehtävissä:

  1. Laaditaan hankintasuunnitelma, arvioidaan eri toteutustapoja ja määritellään aikataulut
  2. Laaditaan hankintojen esiselvityksiä, markkinakartoituksia ja tietopyyntöjä
  3. Toteutetaan hankintojen kilpailutukset
  4. Tuetaan sopimusseurannassa ja toimittajayhteistyössä
  5. Tuotetaan analysoitua tietoa hankinnoista ja annetaan suosituksia hyvistä käytännöistä ja toiminnan tehostamiskeinoista
  6. Laaditaan ja ylläpidetään ajantasaista hankintaohjeistusta
  7. Valmennetaan ja sparrataan vastuuhenkilöitä hankinnan suunnittelusta sopimushallintaan ja toimitaan kehittämistyön kumppanina
  8. Tuetaan Handi-palvelun käyttöönotossa ja sujuvassa käytössä

Hankintatoimea palveluna tuottaa Hansel Oy. Jos haluat kuulla lisää, voit olla yhteydessä oman virastosi asiakkuuspäällikköön.

Toimenpiteen seuranta Handi-ohjelmassa on päättynyt ja hankintatoimi palveluna on siirtynyt osaksi Hanselin palveluvalikoimaa.

 

 

title-icon

Ammattitaidon saa palvelunakin.

Projektipäällikkö:
Anne Sores
anne.sores@hansel.fi
0294 444 313

Kysy lisää