Hankintatoimi palveluna

 

Projektin tavoitteena on selvittää, millaista hankintatoimen palvelua tarvitsee sellainen hankintayksikkö, jolla ei ole riittävästi omia resursseja tai osaamista. Tavoitteena on parantaa hankintojen ammattitaitoista tekemistä myös pienemmissä virastoissa.

Palvelua pilotoidaan muutaman innokkaan viraston kanssa. Hansel oli Rahoitusvakausviraston kanssa mukana kokeilukiihdyttämössä (ks. Kokeilunpaikka.fi ), jossa etsittiin keinoja myös muiden konsernipalveluiden sujuvaksi tuottamiseksi pienten virastojen tarpeisiin. Kokeilun tulokset olivat lupaavia, joten kokeilua jatketaan vuoden loppuun asti. Yhteistyössä luodaan toimintamallia, jossa virasto voisi ulkoistaa hankintatoimen palveluja entistä kattavammin Hanselin tehtäväksi.

 

title-icon

Ammattitaidon saa palvelunakin.

Projektipäällikkö:
Pauliina Lautiainen
pauliina.lautiainen@hansel.fi
0294 444 283

Kysy lisää