Rikosrekisteritietojen sähköinen selvittäminen

Projektin tavoitteena on saada rikosrekisteriote tai rekisterin tietojen tarkistaminen hankintayksiköiden saataville sähköisessä muodossa. Tämä vähentäisi merkittävästi kilpailutukseen liittyvää byrokratiaa ja työtä sekä hankintayksiköissä että tarjoajilla.

Vaiheet ja vaiheiden aikataulu:

Ensivaiheessa selvitetään nykytila ja esteet minkä vuoksi tietoja ei voida sähköisesti hankkia. Sen jälkeen määritetään toimenpiteet, joita tarvittaisiin tilanteen korjaamiseksi ja mikäli tilanteen korjaaminen on mahdollista valmistellaan tarvittavat toimet esim. mahdolliset muutokset lainsäädäntöön.

  • Lähtötilanneselvitys syyskuu 2017
  • Esitys jatkotyöksi marraskuu 2017

Lopputulokset ja mittarit:

Selvä näkemys siitä voidaanko rikosrekisterin tietoja luovuttaa tai tarkistaa käyttämällä sähköisiä kanavia ja mitä mahdollisia säädös- ja tietojärjestelmämuutoksia tämä edellyttää. Johtopäätösten perusteella ratkaistaan jatkotoimenpiteet.

title-icon

Digitalisaation esteitä on purettava.

Projektipäällikkö:
Hannu Koivurinta
hannu.koivurinta@vm.fi
0295 530 117

Kysy lisää