Viranomaistietojen tarkastus

Viranomaistietojen tarkastus kilpailutuksissa helpottuu. Sähköisen kilpailutusjärjestelmän sisään rakennetaan yhteinen eurooppalainen ESDP-hankinta-asiakirja, jonka ansiosta palveluntarjoajien ei enää tarvitse liittää viranomaisasiakirjoja tarjouksiin – eikä hankkijoiden tarvitse tarkistaa manuaalisesti näiden asiakirjojen oikeellisuutta.

Vanha malli kulutti resursseja molemmilla puolilla

Ennen tarjousprosessissa tilaaja joutui vaatimaan palveluntarjoajalta viranomaistodistuksia, joiden hankkiminen useista eri lähteistä oli tarjoajalle työlästä. Vastaavasti hankkijalle oli työlästä tarkistaa tarjoajan toimittamien dokumenttien paikkansapitävyys.

Tiedot varmennetaan automaattisesti

Jatkossa tarjouskilpailun voittaneen toimittajan antamien tietojen oikeellisuus varmennetaan automaattisesti järjestelmien välillä kilpailutuksen päätteeksi. Digitaalisena ja automaattisena tarkastuksena palvelu helpottaa niin ostajan kuin tarjoajan työtä. Kun tieto kulkee eri toimijoiden välillä, kilpailutuksista tulee entistä yksinkertaisempia sekä hankkijoiden että tarjoajien kannalta.

Suomessa lähes kaikki kilpailutuksissa tarvittavat viranomaistiedot ovat hankintayksiköiden saatavilla viranomaistietokannoissa. Uusi digitaalinen eNest-ratkaisu yksinkertaistaa prosessia. Käytännössä sähköisen hankinnan Hanki-palvelua kehitetään niin, että tiedon hakeminen tarvittavista viranomaisrekistereistä tapahtuu automaattisesti. Tietojenvälitys perustuu Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi-palveluväylään.

Aiheesta tullaan myös järjestämään koulutuksia sekä toimittajille että hankintayksiköille.

Kehitystarpeen taustalla on vuonna 2016 voimaan astunut hankintalain muutos, jossa hankintayksiköiden on tullut käyttää yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa, jolla kysytään tarjoajien poissulkemis- ja valintaperusteita. Uutta eNest-hanketta ovat olleet rakentamassa Hansel Oy, Verohallinto, Oikeusrekisterikeskus sekä KL-Kuntahankinnat. Järjestelmiin on kutsuttu myös yksityisiä rekisterinpitäjiä kuten esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy, koulutusrekisterien ylläpitäjät ja referenssipankit.

Verkkojen Eurooppa

title-icon

Tulossa on helppokäyttöinen hankinta-asiakirja ostajille ja toimittajille.

Projektipäällikkö:
Timo Rantanen, Hansel
timo.rantanen@hansel.fi
0294 444 250

Kysy lisää