Liittyvät projektit

Handi-ohjelmaan liittyy alaprojektien lisäksi lukuisia muita projekteja, joihin hankintojen digitalisoinnilla on liityntäkohtia. Näiden etenemistä seurataan Handin puitteissa. Myös Handin etenemisestä raportoidaan liityntäprojekteille sujuvan yhteistyön varmistamiseksi.

Hankintaprosessi

Valtiokonttori on ottanut omistajuuden yhtenäisen hankintaprosessin luomisesta ja kehittämisestä keväällä 2017. Myös Handissa on olennaista tarkastella hankintaprosessia päästä päähän. Valtion palvelutarjoajista Hanselilla on suurempi rooli prosessin alkuvaiheessa (“tarpeesta sopimukseen”) ja Palkeilla loppuvaiheessa (“tilauksesta maksuun”). Koko prosessia johdetaan kuitenkin kokonaisuutena.

Lisätietoja: Hankintaprosessin omistaja Keijo Kettunen, Valtiokonttori

Ohjelmistorobotiikka

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet on tehostanut toimintaansa hyödyntämällä prosesseissaan ennakkoluulottomasti ohjelmistorobotiikkaa. Samaa teknologiaa voidaan hyödyntää useassa hankintaprosessin kohdassa. Ohjelmistorobotiikan investoinnit ovat kevyempiä kuin perinteiset sovellusinvestoinnit, ja kehittyvä tekniikka tukee valtionhallinnon järjestelmäarkkitehtuuria.

Ohjelmistorobotiikan käyttöönottoprojekti päättyy syksyllä 2017. Projekti on todistanut ohjelmistorobotiikan käytettävyyden ja sen, että tavoitellut hyödyt on mahdollista tulevina vuosina saavuttaa. Palkeiden projektin kokemuksia voidaan hyödyntää sateenvarjona muiden organisaatioiden robotiikkahankkeille.

Lisätietoja: KehitysjohtajaHelena Lappalainen, Palkeet

LKP-tiliuudistus

Uuden Handi-järjestelmän myötä tilattavat tuotteet on kiinnitettävä yksiselitteisesti yhdelle lkp-tilille. Tämän vuoksi tilikartassa joiltakin osin ollut mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia tilejä poistuu. Samalla päästään yhtenäiseen tilikarttaan, minkä avulla raportointikin saadaan yksiselitteisemmäksi, ja yksinkertaistamisen myötä tehostetaan osaltaan tiliöintiprosessia. Laskutus ja laskujen käsittely nopeutuu, kun prosesseja saadaan automatisoitua. Uudistettu tilikartta otetaan käyttöön vuoden 2017 lopussa (mahdolliset välttämättömät siirtymäajat huomioidaan).

Lisätietoja: Projektipäällikkö  Juho Ajo, Valtiokonttori

Hankintoja kehitetään yhteistyössä.

Ohjelmapäällikkö:
Seija Friman, Valtiokonttori
seija.friman@valtiokonttori.fi

Kysy lisää