Liittyvät projektit

Handi-ohjelmaan liittyy alaprojektien lisäksi lukuisia muita projekteja, joihin hankintojen digitalisoinnilla on yhtymäkohtia. Näiden etenemistä seurataan Handi-ohjelman puitteissa. Myös Handi-ohjelman etenemisestä raportoidaan liityntäprojekteille, jotta sujuva yhteistyö voidaan varmistaa.

Hankintaprosessi

Valtiokonttori otti omistajuuden yhtenäisen hankintaprosessin luomisesta ja kehittämisestä keväällä 2017. Myös Handi-ohjelmassa on olennaista tarkastella hankintaprosessia päästä päähän. Valtion palvelutarjoajista Hanselilla on suurempi rooli prosessin alkuvaiheessa (tarpeesta sopimukseen) ja Palkeilla loppuvaiheessa (tilauksesta maksuun). Koko prosessia johdetaan kuitenkin kokonaisuutena.

Lisätietoja: Hankintaprosessin omistaja Keijo Kettunen, Valtiokonttori

Ohjelmistorobotiikka

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet on tehostanut toimintaansa hyödyntämällä prosesseissaan ennakkoluulottomasti ohjelmistorobotiikkaa. Samaa teknologiaa voidaan hyödyntää useassa hankintaprosessin kohdassa. Ohjelmistorobotiikan investoinnit ovat kevyempiä kuin perinteiset sovellusinvestoinnit, ja kehittyvä tekniikka tukee valtionhallinnon järjestelmäarkkitehtuuria.

Ohjelmistorobotiikan käyttöönottoprojekti päättyi syksyllä 2017. Projekti todisti ohjelmistorobotiikan käytettävyyden ja sen, että tavoitellut hyödyt on mahdollista saavuttaa tulevina vuosina. Palkeiden projektin kokemuksia voidaankin hyödyntää sateenvarjona muiden organisaatioiden robotiikkahankkeille.

Lisätietoja: Kehitysjohtaja Helena Lappalainen, Palkeet

LKP-tiliuudistus

Uuden Handi-järjestelmän myötä tilattavat tuotteet kiinnitettiin yhdelle lkp-tilille. Tämän vuoksi tilikartassa joiltakin osin ollut mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia tilejä poistui käytöstä. Samalla päästiin yhtenäiseen tilikarttaan, minkä avulla raportointi saatiin yksiselitteisemmäksi. Yksinkertaistamisen myötä tehostettiin myös tiliöintiprosessia. Laskutus ja laskujen käsittely nopeutui, kun prosesseja saatiin automatisoitua. Uudistettu tilikartta otettiin käyttöön vuoden 2017 lopussa.

Lisätietoja: Projektipäällikkö  Juho Ajo, Valtiokonttori

Hankintoja kehitetään yhteistyössä.

Ohjelmapäällikkö:
Seija Friman, Valtiokonttori
seija.friman@valtiokonttori.fi

Kysy lisää