Muutosjohtaminen

Muutosjohtaminen tähtää hankkeessa siihen, että sovitut toimintatavan muutokset tapahtuvat virastojen arjessa. Tätä tukemaan tarjoamme pääasiallisesti kolmenlaisia palveluita hankkeen puitteissa: koulutusta, ohjausta ja viestintää.

Kolmenlaista tukea muutosjohtamiseen

  • koulutus
  • ohjaus
  • viestintä
Koulutus on hankintojen digitalisointiin liittyvän asiaosaamisen lisäämistä esimerkiksi verkkokoulutuksen keinoin. Valtiolla kehitetään kovalla vauhdilla eOppiva-nimistä oppimiskonseptia. Tätä hanketta toteutetaan HAUS kehittämiskeskuksessa, ja luonnollisesti HAUS:in asiantuntijat ovat vahvasti kehittämässä myös hankinta-alan ja Handin koulutusta. Handi-koulutus on sisällöltään kaikille yhdenmukaista ja tarjolla eri kohderyhmille osallistujavirastoissa.

Ohjauksella tarkoitetaan Muutosjohtamisen projektissa ns. mujo-verkostoja ja niiden sisällä tapahtuvien virastokohtaisten kehittämistöiden sparrausta. Virastot on jaettu seitsemään mujo-verkostoon (ks. navigaatiossa kohta “Osallistujat”), joista jokaisella on oma verkostokumminsa, verkostotapaamisensa ja aikataulunsa. Ensimmäiset mujo-verkostot aloittavat jo syksyllä ja seuraavat keväällä 2018. Mujo-verkoston ohjauspolku kestää vuoden, ja tapaamisia on noin kerran kuukaudessa.

Kolmas muutosjohtamisen väline on viestintä, jonka näkyvin ilmentymä on handi.fi-sivusto. Hankkeen tavoitteena on julkaista sisältöä mahdollisimman avoimesti ja tarjota myös osallistujille kanava virastojen väliselle viestinnälle. Virastojen yhteyshenkilöt ja muut hankintojen kanssa työskentelevät ovat tervetulleita kirjoittamaan blogiimme tai kutsumaan Handin tuottamaan viraston hankinnoista podcastin. Seuraamme hankinta-alan keskustelua aktiivisesti myös Twitterissä profiilinimellä @Handihanke.

title-icon

Jokainen muutos vaatii johtamista.

Projektipäällikkö:
Hani Olsson, Valtiokonttori
hani.olsson@valtiokonttori.fi
0295 50 3303

Kysy lisää