Handi-palvelu (Tilaaminen ja laskujen käsittely)

Sähköisen tilaamisen ja laskujen käsittelyn uudistaminen on osa valtion hankintojen digitalisointia. Uudistuksessa luodaan hankintayksiköille yhtenäinen toimintamalli, päivitetään palvelukeskuksen tuotantomalli sekä valmistaudutaan palveluratkaisun käyttöönottoihin pilotoinnin jälkeen.

Yhtenäinen palveluratkaisu helpottaa tilaamista

Uutta toimintamallia tukemaan on kilpailutettu uusi palvelujärjestelmä, joka mahdollistaa helpon sähköisen tilaamisen sekä pitkälle viedyn laskujen käsittelyn automatisoinnin.
Palveluratkaisu korvaa nykyisen Tilaustenhallintajärjestelmän Tilhan sekä laskujen käsittelyn ja arkistoinnin järjestelmän Rondon.

Palveluratkaisussa sopimukset, tilaukset, toimitukset ja laskut kohdistuvat automaattisesti. Se sisältää myös monia integraatioita eri toiminnanohjaus- ja substanssijärjestelmiin.

Ratkaisu helpottaa myös toimittajia, jotka voivat ylläpitää katalogejaan, vastaanottaa ja vahvistaa tilauksia ja tarvittaessa luoda ja lähettää laskun toimittajaportaalin kautta.

Uuden palveluratkaisun käyttöönotto alkaa hankintayksiköissä vuoden 2018 aikana ja se on käytössä kaikilla vuoden 2019 loppuun mennessä. Käyttöönottojen ohjauksesta, koordinoinnista ja aikatauluttamisesta vastaa Palkeet yhdessä toimittajan kanssa.

Tuote- ja palveluvalikoima

Uuteen palvelujärjestelmään toteutetaan kattava tuote- ja palveluvalikoima sähköisen tilaamisen sujuvoittamiseksi. Valikoimaan kuvataan kaikki yhteishankintavelvoitteen piirissä olevat tuotteet ja palvelut, valtion palveluntarjoajien palvelut sekä hankintayksiköiden tarvitsemat muut palvelut ja tavarat.

 

title-icon

Sopimukset, tilaukset, toimitukset ja laskut kohdistuvat automaattisesti.

Projektipäällikkö:
Kati Siikonen, Palkeet
Kysy lisää