Handi-palvelu (Tilaaminen ja laskujen käsittely)

Sähköisen tilaamisen ja laskujen käsittelyn uudistaminen on osa valtion hankintojen digitalisointia. Uudistuksessa luodaan hankintayksiköille yhtenäinen toimintamalli, päivitetään palvelukeskuksen tuotantomalli sekä toteutetaan palveluratkaisun käyttöönotto hinkintayksiköissä. Käyttöönottojen jälkeen tehdään vanhojen palveluratkaisujen alasaso sekä toteutetaan tarvittavat arkistomigraatiot.

Yhtenäinen palveluratkaisu helpottaa tilaamista

Uutta toimintamallia tukemaan kilpailutettiin uusi palvelujärjestelmä, joka mahdollistaa helpon sähköisen tilaamisen sekä pitkälle viedyn laskujen käsittelyn automatisoinnin. Palveluratkaisu korvaa aikaisemman Tilaustenhallintajärjestelmän Tilhan sekä laskujen käsittelyn ja arkistoinnin järjestelmän Rondon.

Palveluratkaisussa sopimukset, tilaukset, toimitukset ja laskut kohdistuvat automaattisesti. Se sisältää myös monia integraatioita eri toiminnanohjaus- ja substanssijärjestelmiin.

Ratkaisu helpottaa myös toimittajia, jotka voivat ylläpitää katalogejaan, vastaanottaa ja vahvistaa tilauksia ja tarvittaessa luoda ja lähettää laskun toimittajaportaalin kautta.

Uuden palveluratkaisun käyttöönotto alkoi hankintayksiköissä vuonna 2018 aikana ja se on käytössä kaikilla helmikuun alussa 2020. Käyttöönottojen ohjauksesta, koordinoinnista ja aikatauluttamisesta vastaa Palkeet yhdessä toimittajan kanssa.

 

title-icon

Sopimukset, tilaukset, toimitukset ja laskut kohdistuvat automaattisesti.

Projektipäällikkö:
Kati Siikonen, Palkeet
Kysy lisää