Hankintojen suunnittelu ja kilpailutuskalenteri

Valtion hankintatoiminnan tulee olla huolellisesti suunniteltua, taloudellista ja tarkoituksenmukaista.

Tavoitteena yhtenäisempi suunnittelu ja tehokkaampi toteutus

Kun valtion eri virastojen ja laitosten hankintoja voidaan suunnitella entistä paremmin ja löytää eri yksiköiden yhtenäisiä tarpeita, kilpailutuksista ja tilaamistyöstä tulee aiempaa sujuvampaa.

Hankintojen suunnittelun kehittämisessä huomioidaan sekä erikseen suunniteltavat hankinnat eli harkinnanvaraiset menot että pakolliset toiminnan ylläpitoon ja ydintoimintaan liittyvät hankinnat. Eri tyyppisten hankintojen kiireellisyyttä ja kriittisyyttä arvioidaan sovittujen tulostavoitteiden puitteissa.

Hankintojen suunnittelussa panostetaan hankintojen toteutustapavaihtoehtojen määrittelyyn, kilpailutusten toteutuksesta vastaavien tahojen määrittelyyn sekä hankintojen toteutusaikataulun laatimiseen.

Hyödyt

  • Hankintojen suunnittelu luonnolliseksi osaksi toiminnan suunnittelua
  • Entistä käyttäjäystävällisempi suunnitteluprosessi
  • Toimittajilla paremmat edellytykset osallistua kilpailutuksiin
  • Läpinäkyvä toiminta ja parhaat käytännöt

Kilpailutuskalenterista apua toimittajille

Osana hankintojen suunnittelun kehitystyötä Hansel Oy on valtiovarainministeriön toimeksiannosta toteuttanut kaikkien avoimeen käyttöön valtion kilpailutuskalenterin. Sen avulla palveluntarjoajat voivat suunnitella toimintaansa pidemmälle tulevaisuuteen ja valmistautua mahdolliseen yhteistyöhön. Tulevien kilpailutusten suunnittelusta on apua myös valtionhallinnon sisällä, kun hankintoja voidaan esimerkiksi yhdistää tai hyödyntää naapuriviraston kokemuksia ja materiaaleja. 

Toimenpiteen seuranta Handi-ohjelmassa on päättynyt ja hankintojen suunnittelu on siirtynyt osaksi talouden vuosikelloa.

 

title-icon

Hyvä suunnittelu mahdollistaa onnistuneen hankinnan.

neuvotteleva virkamies:
Hannu Koivurinta, valtiovarainministeriö
hannu.koivurinta@vm.fi
0295 530 117

Kysy lisää