Tietoturva-asiantuntijat kokoontuivat

Virastojen tietoturva-asiantuntijoita ja Handi-ohjelman johtoa kokoontui 21. ja 22. helmikuuta työpajaan, jossa käytiin läpi Handi-palveluun liittyviä tietoturvakysymyksiä. Paikalle tietoturvaratkaisuja valottamaan oli saapunut sekä Handi-palveluratkaisun toimittaja SoftCo sekä laitteistokapasiteetista vastaava Amazon Web Services (AWS). Amazon Web Services on Amazon.com-yhtiön tytäryhtiö, joka tarjoaa yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille pilvipalvelualustoja.

Ensimmäinen päivä oli suunnattu erityisesti liiketoiminnasta vastaaville tahoille ja päivän aikana AWS:n pilvipalvelun turvallisuusratkaisuja, hallinnointia, riskienhallintaa ja tietoturvaa. Toisen työpajapäivän aikana syvennyttiin tarkemmalle tasolle tietoturvaratkaisujen teknisen toteutuksen puoleen.

Handi-palvelu on ensimmäinen valtionhallinnon kaikille yhteinen tukipalvelu, joka ns. viedään pilveen.

AWS:n pilvipalvelu perustuu internetin kautta käytettävän virtuaaliklusterin käyttöön. Palvelut on järjestetty palvelinkeskuksista, joiden konesalit on eristetty toisistaan. Vikatilanteiden varalta kriittisten verkkopalvelujen tietokantapalvelimet on mahdollista hajauttaa useammalle saatavuusalueelle, koska palvelinkeskuksien välillä on nopea verkkoyhteys ja siirtyminen keskuksien välillä tapahtuu automaattisesti. AWS-teknologia toteutetaan palvelimissa eri puolilla maailmaa ja ylläpitää Amazonin tytäryhtiö.