Toimittajat äänessä työpajassa

Torstain Handi-työpajassa tarkasteltiin hankintaprosessia toimittajayhteistyön näkökulmasta. Katja Koskinen Hanselilta esitteli Handi-palvelun lanseerausta toimittajille, ja sen jälkeen aihetta tarkasteltiin pienryhmissä. Ydinkysymyksenä oli määritellä, miten luoda pohja onnistuneelle toimittajayhteistyölle hankintaprosessin vaiheissa. Tulosten yhteenveto on käsitelty työpajan lopussa.

Työpajaan alustettiin tällä kertaa paneelikeskustelulla, jossa oli mukana toimittajia eri sektoreilta sekä Hanselin edustaja. Toimittajayhteistyöstä keskustelivat ohjelmapäällikkö Seija Frimanin johdolla Kalle Pinni (Hansel), Tuomo Kouhia (Valtori), Ilkka Pirskanen (Tieto), Markus Kaihoniemi (Deloitte) ja Janne Jauhiainen (Fountain Park).

Työpajassa esiteltiin myös Handi-kyselyn tuloksia. Yleisesti ottaen virastojen handilaiset ovat tyytyväisiä ohjelmaan ja sen toimintoihin. Erityisesti Handi-palvelun osalta kaivataan kuitenkin jo konkreettisempia työkaluja oman projektin tueksi.

Työpajan aineisto ja tallenne julkaistaan materiaalipankissa 24.1.

Seuraava työpaja on 16.2. Tuolloin tarkoituksena on testata nykyistä toimivampia järjestelyjä etäosallistumiseen. Muista ilmoittautua työpajoihin Handin tapahtumakalenterin kautta.