Työpajassa kehitettiin hankintojen suunnittelua

Handilaiset kokoontuivat Pajaan ja etätyöpisteilleen 16.2. perjantaina, kun työpajan aiheena oli hankintojen suunnittelu.

Työpajan rakenne oli tällä kertaa hieman toisenlainen, ja tulemmekin testaamaan myös jatkossa erilaisia työskentelytapoja.

Seija Frimanin tilannekatsauksen jälkeen Kalle Pinni Hanselista esitteli yhteenvedon valtion vuoden 2018 hankintasuunnitelmista. Hannu Koivurinta kiitti puheenvuoron päätteeksi hyvin sujunutta prosessia ja pyysi palautetta asiantuntijoilta. Palautetta tulikin runsaast​i. Vaikeimmaksi osuudeksi tuntui osoittautuneen juuri hankintasuunnittelun liittäminen osaksi normaalia liiketoimintasuunnittelua tai viimeistään taloussuunnittelua. Ryhmätöiden palautteet koottiin yhdelle tiedostolle Handi-Tiimeriin.

Tapaus Liikennevirasto ja Geologian tutkimuskeskus

Ryhmäkeskustelua vauhditti kaksi case-esittelyä. Joni Mäkinen esitteli Liikenneviraston laajan mallin hankintojen suunnitteluun. Liikennevirastossa hankinnat ovat niin tiivis osa ydinliiketoimintaa, että suunnittelukin on erittäin ammattimaista. Liikenneviraston hankinnat eivät ole mukana valtion yhteisessä kilpailutuskalenterissa, vaan heillä on omansa juuri kilpailutusten lukumäärän vuoksi. Lisäksi kilpailutuskalenterin asiakkaat ovat jo tottuneet löytämään kilpailutukset viraston omasta kalenterista.

Toinen esimerkki oli Terhi Sääskilahden esittelemä Geologian tutkimuskeskus. Vaikka GTK on Liikennevirastoa pienempi, hankinnat ovat myös siellä saaneet ansaitsemansa arvon organisaatiossa ja suunnitellaan varsin järjestelmällisesti ja luontevana osana muuta toimintaa. Case-esittelyt kirvoittivat keskustelua lähemmäksi omia käytäntöjä, ja yhteenvetona syntyi jokaiselta ryhmältä Parhaat vinkit hankintojen suunnitteluun osana toiminnan suunnittelua. ​

Aineistot Tiimerissä, tallenne julki Handi.fi-materiaalipankissa

Aineistot ovat saatavilla ppt-muodossa Handi-tiimerissä, jonne on pääsy valtionhallinnon sisällä.
https://tila.tiimeri.fi/sites/vk-Handi

Katso työpajan tallenne

Maaliskuun työpajan aiheena on Handi-palvelu.